Projekt 4.1.4.

Przechwytywanie_03a44464ba          

Projekt 4.1.4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa : Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire”

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o podwyższonej efektywności fotokonwersji z uwzględnieniem zachowania kompatybilności z istniejącym parkiem maszynowym. Celem pośrednim projektu jest demonstracja procesu wytwarzania ogniw, w tym potwierdzenie jego powtarzalności i stabilności parametrów fizyko-chemicznych ogniw i na ich bazie wytwarzanie modułów.

 

Planowane rezultaty: Rezultatem będzie konstrukcja nowego krzemowego ogniwa H-PERC łączącego cechy ogniw PERC i struktur heterozłaczowych oraz metalizacji niskotemperaturowej a kompatybilnych z elektrodami zbierającymi SmartWire oraz nowy proces technologiczny wytwarzania ogniw H-PERC i modułów PV (wytworzonych w oparciu o ogniwa H-PERC z wykorzystaniem technologii SWCT). Nowy proces zostanie zademonstrowany w postaci linii pilotażowej uwzględniającej moduły do wytwarzania pełnej struktury ogniwa oraz stanowiska inspekcji i kontroli, tym również innowacyjne stanowisko do naprawy uszkodzonych stringów SmartWire, w których wystąpiło uszkodzenie ogniwa oraz badania jakości w tym identyfikacji defektów na całej powierzchni laminowanej. Rezultatem będzie także zestaw procedur wytwarzania nowych ogniw oraz modułów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu : 9 980 350,00 zł

Kwota dofinansowania : 8 782 467,50 zł

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2019-10-30

K - 2019 in Dusseldorf

The K show - international trade show for plastic and rubber industries took place in Dusseldorf from 16th until 23rd of October. The trade fair is held every 3 years and is an excellent opportunity to learn about industry news, (...)

more...

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Thank you for visiting our stand during annual trade show in Kielce. We had a chance to have very interesting discussions about our possibilities and new opportunities for business. We hope to realese new projects soon.

2019-04-01

INNOFORM 2019

The Innoform fair was held on March 12-14 at Bydgoszcz Fair and Exhibition Center. Hanplast was also there. The trade fair proved to be very fruitful in terms of business contacts as well as maintaining relationships with current customers. We (...)

more...