TECHMASTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

Spółka Hanplast z  początkiem  lutego  2020 r.   rozpoczęła    realizację   prac  w  projekcie pt. Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu  strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG,   na  podstawie  Umowy   nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.

Celem projektu jest  opracowanie  materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenie technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe.

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu   będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
  • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437,00 z czego:

a)     Kwota dofinansowania: 15 213 307,00 zł

  • Badania przemysłowe: 12 797 045,00 zł
  • Prace rozwojowe: 1 593 842,00 zł
  • Przygotowanie do wdrożenia- 822 420,00 zł

b)     Wkład własny: 2 337 130,00 zł

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422Hanplast_58fb14d00f

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2019-10-30

K - 2019 in Dusseldorf

The K show - international trade show for plastic and rubber industries took place in Dusseldorf from 16th until 23rd of October. The trade fair is held every 3 years and is an excellent opportunity to learn about industry news, (...)

more...

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Thank you for visiting our stand during annual trade show in Kielce. We had a chance to have very interesting discussions about our possibilities and new opportunities for business. We hope to realese new projects soon.

2019-04-01

INNOFORM 2019

The Innoform fair was held on March 12-14 at Bydgoszcz Fair and Exhibition Center. Hanplast was also there. The trade fair proved to be very fruitful in terms of business contacts as well as maintaining relationships with current customers. We (...)

more...