Projekt 4.1.4.

Przechwytywanie_03a44464ba          

Projekt 4.1.4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa : Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire”

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o podwyższonej efektywności fotokonwersji z uwzględnieniem zachowania kompatybilności z istniejącym parkiem maszynowym. Celem pośrednim projektu jest demonstracja procesu wytwarzania ogniw, w tym potwierdzenie jego powtarzalności i stabilności parametrów fizyko-chemicznych ogniw i na ich bazie wytwarzanie modułów.

 

Planowane rezultaty: Rezultatem będzie konstrukcja nowego krzemowego ogniwa H-PERC łączącego cechy ogniw PERC i struktur heterozłaczowych oraz metalizacji niskotemperaturowej a kompatybilnych z elektrodami zbierającymi SmartWire oraz nowy proces technologiczny wytwarzania ogniw H-PERC i modułów PV (wytworzonych w oparciu o ogniwa H-PERC z wykorzystaniem technologii SWCT). Nowy proces zostanie zademonstrowany w postaci linii pilotażowej uwzględniającej moduły do wytwarzania pełnej struktury ogniwa oraz stanowiska inspekcji i kontroli, tym również innowacyjne stanowisko do naprawy uszkodzonych stringów SmartWire, w których wystąpiło uszkodzenie ogniwa oraz badania jakości w tym identyfikacji defektów na całej powierzchni laminowanej. Rezultatem będzie także zestaw procedur wytwarzania nowych ogniw oraz modułów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu : 9 980 350,00 zł

Kwota dofinansowania : 8 782 467,50 zł

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2020-09-15

Icon of Golden Hundred in Kuyavia and Pomerania

Hanplast was awarded the Golden Hundred of Kuyavian and Pomeranian district in the 2019 edition as an icon of the Kuyavian-Pomeranian business, i.e. the Golden Hundred brand ambassador. This award, a new category that appeared in the last edition, was (...)

more...

2019-10-30

K - 2019 in Dusseldorf

The K show - international trade show for plastic and rubber industries took place in Dusseldorf from 16th until 23rd of October. The trade fair is held every 3 years and is an excellent opportunity to learn about industry news, (...)

more...

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Thank you for visiting our stand during annual trade show in Kielce. We had a chance to have very interesting discussions about our possibilities and new opportunities for business. We hope to realese new projects soon.