TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

Spółka Hanplast z  początkiem  lutego  2020 r.   rozpoczęła    realizację   prac  w  projekcie pt. Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu  strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG,   na  podstawie  Umowy   nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.

Celem projektu jest  opracowanie  materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenie technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe.

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu   będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
  • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437,00 z czego:

a)     Kwota dofinansowania: 15 213 307,00 zł

  • Badania przemysłowe: 12 797 045,00 zł
  • Prace rozwojowe: 1 593 842,00 zł
  • Przygotowanie do wdrożenia- 822 420,00 zł

b)     Wkład własny: 2 337 130,00 zł

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422Hanplast_58fb14d00f

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2020-09-15

Icon of Golden Hundred in Kuyavia and Pomerania

Hanplast was awarded the Golden Hundred of Kuyavian and Pomeranian district in the 2019 edition as an icon of the Kuyavian-Pomeranian business, i.e. the Golden Hundred brand ambassador. This award, a new category that appeared in the last edition, was (...)

more...

2019-10-30

K - 2019 in Dusseldorf

The K show - international trade show for plastic and rubber industries took place in Dusseldorf from 16th until 23rd of October. The trade fair is held every 3 years and is an excellent opportunity to learn about industry news, (...)

more...

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Thank you for visiting our stand during annual trade show in Kielce. We had a chance to have very interesting discussions about our possibilities and new opportunities for business. We hope to realese new projects soon.